Rotterdam

Recent aangepast

MOI 2016

2016

Het project MSR (Milieumonitor Stadsregio Rotterdam) is na evaluatie in 2015 met ingang van 2016 beƫindigd. Een deel van de taken is overgenomen door het nieuwe project MOI (Monitoring & Omgevingsinformatie). Dit project richt zich meer op dataverzameling en beheer van indicatoren en minder op publicatie daarvan via website of rapport. De indicatoren en teksten op deze website worden daarom vooralsnog niet meer bijgewerkt. Om u op de hoogte te houden van de beschikbare informatie is een register gepubliceerd met beschikbare, bijgewerkte, indicatoren. Dit register kunt u downloaden via http://www.dcmr.nl/over-dcmr/publicaties/het-register-monitoring--omgevingsinformatie.html .

> Lees verder