Bronnen

Bronnen

MSR volgt de staat van de leefomgeving aan de hand van zo’n 130 indicatoren. De waarde van de indicator wordt bepaald door de beste (meest nauwkeurige en betrouwbare) gegevens die beschikbaar zijn. Dat kunnen tellingen, metingen of berekeningen zijn. Veel gegevens komen uit regionale gegevensbronnen; andere gegevens komen van de provincie (natuur) of uit nationale gegevensbronnen zoals het CBS.

De regionale gegevensbronnen zijn veelal de regiogemeenten en de DCMR die, soms vanuit wettelijke gronden maar meestal vanuit beleidsmatig oogpunt, metingen verrichten en data verzamelen om te bepalen wat de waarde voor een indicator is. Zo nodig kan getoetst worden of de gewenste waarde (toestand) voor die indicator bereikt is. Bijvoorbeeld de concentratie van stoffen in de lucht, klachten over vliegtuiglawaai, de uitstoot van CO2 of de verontreiniging van de bodem. In een enkel geval zijn het (semi-)commerciële instellingen of natuurorganisaties die tegen betaling gegevens verzamelen en leveren. De gegevensbron wordt altijd bij de indicator vermeld.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+