Indicatoren

Indicatoren

MSR biedt inzicht in de staat van de leefomgeving. Dat gebeurt op basis van indicatoren voor de acht onderscheiden thema’s van de leefomgeving: afval, bodem, energie, geluid, groen, lucht, water en externe veiligheid. Daarnaast zijn er nog enkele indicatoren die een algemeen beeld schetsen van de ontwikkeling van de regio Rijnmond.

In totaal zijn er zo’n 130 indicatoren. Deze zijn zodanig geselecteerd dat ze per thema een beeld schetsen van de belangrijkste trends. Ze volgen de regionale doelen, voor zover die voor een thema zijn bepaald, en het (regionale) beleid. De indicatoren zijn zo gekozen dat ze eenvoudig en nauwkeurig meetbaar zijn. Ze moeten ook van jaar tot jaar op dezelfde wijze bepaald kunnen worden. Ze moeten reproduceerbaar zijn zodat verschillen op een betrouwbare wijze vastgesteld kunnen worden. Zo is bovendien een trend af te lezen die een beeld geeft van de ontwikkeling van die indicator. Dat maakt het mogelijk om, waar nodig, tijdig beleid bij te stellen of aanvullende maatregelen te bepalen.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+