afval
bodem
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
1002

1002

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Het thema Energiebesparing bij bedrijven van de DCMR richt zich onder andere op energiebesparing bij bedrijven in de gebouwde omgeving en de daarmee samenhangende CO2-reductie. Het thema energie zorgt in de periode 2008 tot 2017 binnen het Rijnmond gebied voor een reductie van de CO2-emissie van 125 kton CO2 per jaar.

Toelichting

Het gaat om bedrijven en instellingen waar een aanzienlijke energiebesparing te behalen is. In de grafiek is per branche te zien welke bijdrage aan de CO2-reductiedoelstelling mogelijk is. Tot en met 2014 is ruim 127 kiloton aan potentiële energiebesparing geïdentificeerd. Voor de jaren 2013 tot en met 2017 is een nieuw programma opgesteld, waarin naast MKB-bedrijven ook grotere bedrijven worden bezocht. De getallen zijn inclusief mogelijke besparingen in Goeree-Overflakkee.

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+