afval
bodem
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
1008

Algemeen 1008

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.
Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

De stadsregio Rotterdam heeft in 2008 de doelstelling voor 2025 bepaald en streeft naar een 40% lagere CO2-uitstoot in 2025, ten opzichte van 1990. Omdat de regiogemeenten en stadsregio weinig invloed hebben op de ontwikkelingen in het haven- en industrieel complex (HIC) is de ambitie exclusief het HIC geformuleerd.

Toelichting

De cijfers zijn met ingang van rapportagejaar 2014 met cijfers over 2011 afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. De Klimaatmonitor volgt de gebruikersbenadering, waardoor de cijfers afwijken van de in voorgaande rapportages gevolgde bronbenadering. De gebruikersbenadering sluit beter aan bij beleid van de stadsregio en gemeenten buiten Rotterdam. De gebouwde omgeving levert in de gewijzigde benadering de grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot (47%), gevolgd door de sector verkeer en vervoer (22%). Cijfers over 2012 zijn nog niet voor alle sectoren beschikbaar.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+