afval
bodem
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
1014

1014

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.
Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) beoogt een reductie van de CO2-uitstoot.

 

Toelichting

Naast een cijfer voor 1990 heeft Rotterdam de CO2-uitstoot bepaald voor 2005 en alle navolgende jaren tot en met 2014. Voor het laatste jaar betreft het altijd een schatting, omdat landelijke databanken daar nog geen cijfers voor beschikbaar hebben.

De CO2-uitstoot in 2014 is sterk toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dat komt vooral door het proefdraaien van de nieuwe, op te starten energiecentrales van GDF Suez en E.On. Ook de emissies van de raffinaderijen en de WKK’s zijn significant hoger dan in 2013. Bij ongewijzigd beleid zal de CO2-uitstoot de komende jaren verder toenemen door de groei van de industrie en vooral door het in productie nemen van de nieuwe kolencentrales van GDF Suez en E.On. Daar tegenover staat de (waarschijnlijke) sluiting in 2017 van de huidige EO.n centrale op de Maasvlakte.

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+