afval
bodem
energie
geluid
groen
water
externe veiligheid
regio rijnmond
1058

Algemeen

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.
Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Het beleid is erop gericht de luchtkwaliteit in Rijnmond zo te verbeteren dat negatieve gezondheidseffecten worden geminimaliseerd.

Toelichting

Deze grafiek toont schattingen van het jaarlijkse aantal ziekenhuisopnames van inwoners in Rijnmond vanwege luchtwegziekten en hart- en vaatziekten, veroorzaakt door kortdurende blootstelling aan verhoogde concentraties fijn stof (PM). Dit varieert de laatste jaren tussen pakweg 200 en 300 opnames. Iets meer dan de helft van deze opnames wordt veroorzaakt door luchtwegziekten, de rest door hart- en vaatziekten. In de cijfers is nog geen eenduidige trend te herkennen.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+