afval
bodem
energie
geluid
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
1071

Algemeen

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.
Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Biodiversiteit in stand houden/bevorderen.

Toelichting

In het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB) van SOVON worden lepelaars en visdieven geteld. De grafiek geeft de indexcijfers weer van de visdief. De grafiek biedt ook een vergelijking met de landelijke trend over de afgelopen jaren, waardoor vergelijking mogelijk is. De gemiddelde trend van de aanwezigheid van de visdief is zowel landelijk als regionaal stabiel. Het indexverloop vertoont in de regio over 2014 wel een stijging.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+