afval
bodem
energie
geluid
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
1072

Algemeen

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.
Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Biodiversiteit in stand houden/bevorderen.

Toelichting

In het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB) van SOVON worden lepelaars en visdieven geteld. De grafiek geeft de indexcijfers weer van de lepelaar. De grafiek biedt ook een vergelijking met de landelijke trend over de afgelopen jaren, waardoor vergelijking mogelijk is. De gemiddelde trend is een sterke toename van de aanwezigheid van de lepelaar zowel in de regio Rijnmond als landelijk. In 2013 is wel een flinke dip te zien in de regio, SOVON heeft hier geen verklaring voor.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+