afval
bodem
energie
geluid
groen
water
externe veiligheid
regio rijnmond
1086

1086

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator is illustratief. Ook bronnen van buiten de regio – en zelfs het buitenland – dragen bij aan de luchtkwaliteit in Rijnmond. Dit is de achtergrondconcentratie. In indicator 1087 staat hoeveel de verschillende bronnen in Rijnmond aan fijn stof (PM10) uitstoten. In deze grafiek is op basis van cijfers uit 2010 aangegeven hoe beperkt die uitstoot bijdraagt aan de achtergrondconcentraties fijn stof op leefniveau in de regio. Met secundair aerosol worden deeltjes bedoeld die ontstaan als gevolg van chemische reacties in de atmosfeer. De bronnen in de regio dragen slechts voor 11% bij aan de concentraties op leefniveau in de regio.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+