afval
bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
regio rijnmond
2007

2007

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

Toelichting

Indicatoren 2006 en 2007 geven de oppervlakte van de regio Rijnmond weer die binnen een invloedsgebied ligt als gevolg van bedrijfsactiviteiten (2007) en transportactiviteiten (2006) met gevaarlijke stoffen. Binnen dit gebied moet het bevoegd gezag het groepsrisico verantwoorden (afweging van de veiligheid versus economische, ruimtelijke en politieke belangen). In totaal ligt over 21.332 ha grond in het Rijnmondgebied een invloedsgebied als gevolg van bedrijfsactiviteiten met gevaarlijke stoffen (circa 27% van het totale gebied) en over 21.190 ha grond als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen (ruim 26%).

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+