afval
bodem
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
2008

2008

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Om te voorkomen dat de waterkwaliteit afneemt door te hoge temperaturen van het oppervlaktewater worden beperkingen gesteld aan koelwaterlozingen. Daarnaast moeten bedrijven uit oogpunt van energie-efficiency streven naar minder restwarmtelozing naar water en lucht.

Toelichting

De grafiek toont de vergunde en de werkelijke warmtelozing naar het oppervlaktewater. Alleen de bedrijven die meer dan 1 MW lozen, rapporteren hierover. In 2013 omvatte die groep 26 bedrijven.

In de tabel is te zien dat de feitelijke warmtelozing naar water in 2010 aanzienlijk gedaald is en sindsdien ongeveer stabiel is. De vergunde lozing vertoont een gelijkblijvende trend. De feitelijke lozing bedraagt circa 60% van de vergunde lozing. Cijfers over 2014 zijn nog niet beschikbaar.

Met de wijziging van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2013 is er een bovengrens voor de toegestane warmtevracht van 50 MW vastgelegd. Door deze bovengrens op te nemen zijn grote koelwaterlozingen vergunningplichtig. Kleine lozingen vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor lozingen met iets meer impact is het mogelijk maatwerk te stellen. Lozingen met een warmtevracht van meer dan 50 MW zijn vergunningplichtig.

 

Conclusie

In de tabel is te zien dat de feitelijke warmtelozing naar water in 2010 aanzienlijk gedaald is en sindsdien ongeveer stabiel is. De vergunde lozing vertoont een gelijkblijvende trend. De feitelijke lozing bedraagt circa 60% van de vergunde lozing. Cijfers over 2013 zijn nog niet beschikbaar.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+