bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
2036

Algemeen

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

In het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) is als doelstelling voor huishoudelijk afval opgenomen: verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan huishoudelijk afval van 51% in 2006 naar 99% in 2015. Van de 99% nuttige toepassing dient minimaal 60%-punt door recycling te worden gerealiseerd. Voor grof huishoudelijk afval wordt ingezet op meer scheiding aan de bron. In het programma Van Afval naar Grondstof (VANG) is de doelstelling van 75% gescheiden inzameling in 2020 opgenomen.

Toelichting

De gepresenteerde cijfers lopen tot en met 2013. Cijfers over latere jaren zijn nog niet beschikbaar bij het CBS. De figuur toont de verhouding tussen de hoeveelheid gescheiden en ongescheiden ingezameld grof huishoudelijk restafval. De ongescheiden fractie wordt soms bij de verwerker nog verder gescheiden. Dat is niet zichtbaar in de grafiek. Er is in 2013 per inwoner gemiddeld 106 kilogram grof huishoudelijk afval ingezameld, waarvan gemiddeld 71 kilogram gescheiden. De hoeveelheid grof huishoudelijk afval per inwoner is beperkt gedaald van107 kilogram in 2012 tot 106 kilogram in 2013. Zie voor scheidingspercentage indicator 9016.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+