afval
bodem
energie
geluid
groen
lucht
externe veiligheid
regio rijnmond
2040

2040

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

In de aangewezen waterlichamen en de beschermde gebieden moet in 2015 de Goede Chemische Toestand (GCT) zijn bereikt. De GCT is bereikt wanneer elk waterlichaam voor alle 45 prioritaire stoffen aan de maximaal toelaatbare concentratie voldoet. Prioritaire stoffen zijn stoffen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld in de dochterrichtlijn Prioritaire stoffen.

Toelichting

Op de kaart zijn de KRW-waterlichamen in het Rijnmondgebied weergegeven met per onderdeel het resultaat van de toetsing aan de GCT, zoals bekend op 1 april 2013. Deze indicator toont het eindoordeel voor ‘totaal chemie’. In 2013 voldeed ongeveer de helft van de waterlichamen aan de GCT. Overigens zijn deze beoordelingen niet bestuurlijk vastgesteld. De waterbeheerders stellen momenteel het stroomgebiedbeheerplan 2015 - 2021 op. Hierin worden maatregelen opgesteld om de waterkwaliteit van de waterlichamen, waar mogelijk, te verbeteren.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+