afval
bodem
energie
geluid
groen
lucht
externe veiligheid
regio rijnmond
2041

2041

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

In de aangewezen waterlichamen en de beschermde gebieden moet in 2015 het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) zijn bereikt. Het GEP is bereikt wanneer elk individueel onderdeel (de macrofauna, vissen, algen, waterplanten, voedingsstoffen en overige algemene parameters) aan de doelstelling voldoet.

Toelichting

Op de kaart zijn de KRW (Kaderrichtlijn Water)-waterlichamen in het Rijnmondgebied weergegeven met per onderdeel het resultaat van de toetsing aan het GEP, zoals bekend op 1 april 2013. Deze indicator toont het eindoordeel voor ‘totaal ecologie’. In 2013 voldeed nog geen enkel waterlichaam aan alle kwaliteitselementen van het GEP. De opgave is dus nog groot. Tussen de afzonderlijke waterlichamen bestaan grote verschillen in de mate waarin zij aan de afzonderlijke kwaliteitsaspecten voldoen.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+