afval
bodem
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
2047

2047

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Bij planontwikkeling moet rekening gehouden worden met de lokale milieusituatie.

Toelichting

Voor de ruimtelijke planontwikkeling is het belangrijk inzicht te hebben in de milieusituatie. Dit is vooral van belang om potentiële milieuknelpunten en –kansen tijdig te onderkennen en daar zo nodig op te anticiperen. De stadsregio Rotterdam heeft daarom in 2012 een milieusignaalkaart voor warmtekoudeopslag (WKO) ontwikkeld. Door drukte in de ondergrond kunnen beperkingen gelden. In gebieden met veel WKO-systemen moet men rekening houden met interferentie en met de huidige en toekomstige bestemming van die gebieden. Op en rondom drinkwaterwinlocaties is WKO verboden.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+