afval
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
2051

2051

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Bij planontwikkeling moet rekening gehouden worden met de lokale milieusituatie. Bij ruimtelijke planontwikkeling is het belangrijk om inzicht te hebben in de milieusituatie, vooral om potentiƫle milieuknelpunten en -kansen tijdig te onderkennen en daar zo nodig op te anticiperen. De stadsregio Rotterdam heeft daarom voor bodem een viertal kaarten opgesteld/geactualiseerd in 2013.

Toelichting

In deze kaart zijn de spoed- en ontwikkellocaties, gedeeltelijk geactualiseerd, te zien. Zo wordt duidelijk in welke gebieden rekening moet worden gehouden met bodemverontreiniging. Wanneer ernstige bodemverontreiniging is vastgesteld, zijn bijzondere maatregelen vereist; bij beperkte bodemverontreiniging zijn standaardmaatregelen nodig. Bij vermoedens van bodemverontreiniging is nader onderzoek nodig.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+