afval
bodem
energie
geluid
groen
water
externe veiligheid
regio rijnmond
2052

2052

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Bij planontwikkeling moet rekening gehouden worden met de lokale milieusituatie. Bij ruimtelijke planontwikkeling is het belangrijk om inzicht te hebben in de milieusituatie, vooral om potentiƫle milieuknelpunten en -kansen tijdig te onderkennen en daar zo nodig op te anticiperen.

Toelichting

De stadsregio Rotterdam heeft daarom een milieusignaalkaart voor geur opgesteld en geactualiseerd (peildatum okt. 2013), zodat duidelijk is in welke gebieden klachten over geur kunnen ontstaan.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+