afval
bodem
energie
geluid
groen
water
externe veiligheid
regio rijnmond
3002

3002

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Het beleid is erop gericht om hinder door stank zoveel mogelijk te voorkomen.

Toelichting

 

De grafiek laat het verloop zien van de geurklachten die de meldkamer van de DCMR heeft geregistreerd. Vanaf 2009 laat het aantal geurklachten een stijgende trend zien maar in 2014 is dit aantal sterk gedaald en ligt het op het gemiddelde van de afgelopen jaren. De grote industrie in het Rijnmondgebied levert hieraan een belangrijke bijdrage. De DCMR oefent de laatste jaren door strikte toezicht en handhaving veel druk uit op bedrijven in de grote industrie. Het aandeel geurklachten uit de grote industrie is hiermee afgenomen van 60% naar 39%.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+