afval
bodem
energie
geluid
groen
water
externe veiligheid
regio rijnmond
3020

3020

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Het beleid is erop gericht de luchtkwaliteit in Rijnmond zo te verbeteren dat negatieve gezondheidseffecten worden geminimaliseerd.

Toelichting

Deze grafiek toont schattingen van het aantal inwoners van Rijnmond dat jaarlijks enkele weken tot maanden eerder overlijdt als gevolg van kortdurende blootstelling aan verhoogde concentraties ozon en fijn stof (PM10). Dit betreft mensen die al aan een hart- of luchtwegziekte lijden en verzwakt zijn. Ongeveer 240 mensen in Rijnmond overlijden vroegtijdig door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties ozon en fijn stof. Het aantal nam sinds 2003 af, vooral door verbeterde luchtkwaliteit. Sinds 2010 was een lichte stijging te zien van vervroegde sterfte door fijn stof, maar tussen 2011 en 2012 zijn de fijnstofconcentraties weer gedaald, en daarmee ook het aantal mensen dat vroegtijdig is overleden. Er is nu wel een lichte stijging bij ozon waar te nemen.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+