afval
bodem
energie
geluid
groen
water
externe veiligheid
regio rijnmond
3025

Algemeen

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.
Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

De uitstoot van stof door de industrie wordt geregeld via de Nederlandse Emissierichtlijnen (NER). Deze geven de maximale concentratie in de rookgassen in mg/m3. Er is geen landelijke doelstelling in termen van een maximale uitstoot in tonnen per jaar.

 

Toelichting

De figuur toont de totale stofuitstoot door de industrie en de bulkterminals in Rijnmond. Het gaat in deze grafiek om de uitstoot van ‘totaal stof’ dus zowel grof stof als fijn stof (PM10 en kleiner). Er zijn onvoldoende betrouwbare gegevens beschikbaar om het verloop in de uitstoot van fijn stof te presenteren. De gegevens zijn afkomstig uit de milieujaarverslagen en de jaaropgaven van de bedrijven. De uitstoot van de grote industrie (met name de raffinaderijen) is de afgelopen jaren flink gedaald, hoewel er in 2014 een lichte stijging te zien is. De uitstoot van de bulkterminals is dankzij emissiebeperkende maatregelen constant gebleven, ondanks een vaak sterk toegenomen doorzet. In 2014 is er zelfs weer sprake van een daling.

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+