afval
bodem
energie
geluid
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
3031

3031

In deĀ gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Doel is de leefbaarheid van de stad Rotterdam te bevorderen door uitbreiding van het areaal openbaar groen en het scheppen van voorwaarden voor natuurontwikkeling door natuurlijk onderhoud van groen.

Toelichting

De onderhoudsniveaus zijn optimaal, basis en natuurlijk onderhoud. Sinds 2014 is al het minimaal onderhoud omgezet naar basisonderhoud. Van natuurlijk groen is sprake wanneer gericht natuurbeheer wordt toegepast op stedelijk groen. Het totaal areaal aan stedelijk groen is in 2014 licht toegenomen ten opzichte van 2012. Het areaal optimaal beheerd groen is wel gedaald door bezuinigingen

Conclusie

Het totaal areaal aan stedelijk groen is in 2013 licht toegenomen ten opzichte van 2012. Er heeft een aanzienlijke verschuiving plaatsgevonden van optimaal beheerd groen naar basisbeheer.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+