afval
bodem
energie
geluid
groen
water
externe veiligheid
regio rijnmond
3046

3046

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Het beleid is erop gericht de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer te verminderen. Voor de periode na 2010 is geen beleidsdoel gesteld.

 

Toelichting

Weergegeven is de ontwikkeling van de uitstoot van NOx, CO2, koolwaterstoffen en fijn stof tot en met 2013. De uitstoot is afhankelijk van de gemiddelde emissie per afgelegde voertuigkilometer en het totaal aantal afgelegde voertuigkilometers. De emissies in 1986 zijn op 100 gezet. Ondanks de toename van het aantal afgelegde kilometers (+46% sinds 1986) is de uitstoot van NOx, fijn stof en koolwaterstoffen met respectievelijk 70, 86 en 85% afgenomen. Deze reductie is vooral het resultaat van de schonere motoren. De emissiefactor voor CO2 is sinds 2010 iets sneller gedaald dan de jaren daarvoor (zie 3086). De toename van het aantal afgelegde kilometers sinds 1986 heeft geleid tot een stijging van de uitstoot met 29,5%.

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+