afval
bodem
energie
geluid
groen
water
externe veiligheid
regio rijnmond
3049

3049

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

De grenswaarde voor benzo(a)pyreen (BaP) is een jaargemiddelde concentratie van 1 nanogram per kubieke meter (ng/m3). De richtwaarde is 0,5 ng/m3.

 

Toelichting

Benzo(a)pyreen is een van de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Deze groep van stoffen wordt gevormd bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen. Op één punt in het centrum van Rotterdam wordt benzo(a)pyreen gemeten in het daar bemonsterde stof. Wegverkeer is daar de voornaamste bron. De concentratie BaP is in 2014 niet verder gedaald. De concentraties BaP liggen overigens al geruime tijd ruim onder de richtwaarde.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+