afval
bodem
energie
geluid
groen
water
externe veiligheid
regio rijnmond
3082

3082

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Het beleid is erop gericht smog te voorkomen. Sinds 2000 is een nieuwe smogregeling van kracht. Gebaseerd op de EU-richtlijnen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, ozon en zwevende deeltjes (PM10). De regeling schrijft maatregelen voor wanneer bij één van de stoffen het criterium voor ernstige smog (de alarmdrempel) wordt overschreden. Voor matige smog zijn ook criteria opgesteld.

 

Toelichting

Het optreden van smog is sterk afhankelijk van de meteorologische omstandigheden. De figuur toont het verloop van het aantal smogdagen. Een dag wordt als smogdag aangemerkt wanneer er op ten minste één meetpunt van de DCMR aan de criteria voor matige of ernstige smog wordt voldaan. Bijna alle smogdagen worden veroorzaakt door fijn stof en ozon. In 2014 was er op 18 dagen sprake van matige smog. Ernstige smog trad niet op.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+