afval
bodem
energie
geluid
groen
water
externe veiligheid
regio rijnmond
3086

3086

In deĀ gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Het beleid is gericht op vermindering van de uitstoot per afgelegde kilometer. Dit wordt gedaan door het in Europees verband afspreken van normen voor zuinigere en schonere motoren. Verder spelen de snelheid en het rijgedrag van de automobilist een rol.

Toelichting

Weergegeven is de ontwikkeling van de uitstoot voor een aantal luchtverontreinigende stoffen van het gemiddelde Nederlandse wagenpark. Daarbij zijn de emissiefactoren, uitgedrukt in gram per km, in 1986 op 100 gezet. Voor een aantal stoffen zijn de emissiefactoren voor de laatste jaren aangepast als gevolg van nieuwe inzichten.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+