afval
bodem
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
3097

3097

In deĀ gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

De EU en de provincie Zuid-Holland streven ernaar 14% van het energiegebruik in 2020 uit duurzame bronnen te halen.

Toelichting

In het diagram staat de vermeden CO2 als gevolg van de duurzame energieopwekking in 2011 in Rijnmond verdeeld per bron. De landelijk verplichte bijmenging van biobrandstoffen aan de pomp bedroeg in 2011 4,25% en zorgde voor een zichtbaar aandeel van duurzaam energiegebruik door het wegverkeer. Het aandeel zon en warmte-koudeopslag (WKO) is minder dan 1% en daardoor niet zichtbaar in de grafiek. Restwarmte is een bijproduct uit de industrie en wordt niet meegenomen in de berekening. Cijfers over 2012 zijn nog niet bekend.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+