afval
bodem
energie
geluid
groen
water
externe veiligheid
regio rijnmond
4001

4001

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

De doelstellingen voor de uitstoot van verzurende stoffen door de diverse doelgroepen / sectoren in het milieubeleid lopen uiteen. Er is geen vastgesteld beleid waaruit een doelstelling voor de totale industrie in Rijnmond af te leiden is.

Toelichting

De figuur toont de totale uitstoot van verzurende stoffen (SO2, NOx, NH3 en HCl) door de grote bedrijven in Rijnmond. Door het uitdrukken van de uitworp in zuurequivalenten (Zeq), kunnen de emissies worden vergeleken en opgeteld. Ter illustratie is ook het verloop van de afzonderlijke componenten SO2 en NOx weergegeven. De uitstoot van verzurende stoffen is verder gedaald, met name door een sterke daling van de SO2-emissies.

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+