afval
bodem
energie
geluid
groen
water
externe veiligheid
regio rijnmond
4002

4002

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Carcinogene koolwaterstoffen zijn chemische stoffen met kankerverwekkende eigenschappen. Het Nederlandse beleid is erop gericht de uitstoot van deze stoffen te minimaliseren. De Nederlandse Emissierichtlijn bevat hiervoor richtlijnen.

Toelichting

De figuur toont het verloop van de totale uitstoot van zeven carcinogene koolwaterstoffen door de grote bedrijven in Rijnmond. Het grootste aandeel daarin hebben benzeen, propyleenoxide en 1,2-dichloorethaan. De uitstoot van alle kankerverwekkende stoffen is door maatregelen bij de industrie in de jaren tachtig sterk verlaagd. Sinds 2000 fluctueerde de uitstoot al door wisselende doorzet van de bedrijven, maar de laatste jaren leek er weer een daling zichtbaar. Door een toename in de productie bij sommige bedrijven en een nauwkeurigere rekenwijze bij enkele andere bedrijven, is de emissie in 2013 toegenomen. In 2014 was er weer een forse daling.

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+