afval
bodem
energie
geluid
groen
water
externe veiligheid
regio rijnmond
5026

5026

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.
Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Bij planontwikkeling moet rekening gehouden worden met de lokale milieusituatie.

Toelichting

Bij ruimtelijke planontwikkeling is het belangrijk om inzicht te hebben in de milieusituatie, vooral om potentiƫle milieuknelpunten en -kansen tijdig te onderkennen en daar zo nodig op te anticiperen. De stadsregio Rotterdam heeft daarom in 2013 de milieusignaalkaart voor luchtkwaliteit geactualiseerd, zodat duidelijk is in welke gebieden aandacht voor de luchtkwaliteit gewenst is en waar overschrijding van de grenswaarde waarschijnlijk is (rode gebieden).

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+