afval
bodem
energie
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
5029

5029

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

De doelstelling is het aantal geluidsgehinderden in 2025 met 30% te verminderen, ten opzichte van 2006.

Toelichting

De geluidszones voor rijkswegen, spoorwegen, industrieterreinen en Rotterdam Airport zijn gekleurd weergegeven. De overige wegen waarop 60 km/uur of meer gereden mag worden zijn gemarkeerd. In principe heeft iedere weg waar harder gereden mag worden dan 30 km een zone. In het rode gebied wordt de maximale grenswaarde overschreden, hier is woningbouw (op enkele uitzonderingen na) alleen mogelijk als de geluidsbelasting wordt verminderd. In het oranje gebied en in de zones langs de overige wegen kan de maximale grenswaarde overschreden worden of is de geluidsbelasting mogelijk hoger dan de voorkeurswaarde. Hier is nader onderzoek nodig naar de geluidssituatie. Over het algemeen zijn in het witte gebied geen knelpunten te verwachten. Bij (vrijwel) alle bouwlocaties moet rekening worden gehouden met geluidshinder.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+