afval
bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
regio rijnmond
5030

5030

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Bij planontwikkeling moet rekening gehouden worden met de lokale milieusituatie.

Conclusie

Voor de ruimtelijke planontwikkeling is het belangrijk om inzicht te hebben in de milieusituatie, vooral om potentiële milieuknelpunten en -kansen tijdig te onderkennen en daar zo nodig op te anticiperen. De stadsregio Rotterdam heeft daarom in 2012 een milieusignaalkaart voor externe veiligheid opgesteld. Zo wordt duidelijk in welke gebieden rekening moet worden gehouden met risico’s van bedrijfsactiviteiten met of van transport van gevaarlijke stoffen. De signaalkaart is voor de situatie in 2014 bij de bedrijven geactualiseerd. Voor transport moet dat nog gebeuren, maar zijn de benodigde gegevens (risicokaart) nog niet vrijgegeven door de betreffende bevoegde gezagen.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+