afval
bodem
energie
geluid
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
5035

5035

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Het doel van Natura 2000 is het behoud en herstel van de biodiversiteit in Europa.

Toelichting

De Europese Unie wil, door middel van de Natura 2000-gebieden, bedreigde en waardevolle habitattypen en soorten in stand houden en zo nodig herstellen. Het Ministerie van Economie, Landbouw, en Innovatie (ELI, nu EZ) heeft daarom 162 natuurgebieden in Nederland als Natura 2000-gebied aangewezen. Vijf daarvan liggen geheel of gedeeltelijk in Rijnmond. Deze vijf Natura 2000-gebieden zijn Voornes Duin, Solleveld en Kapittelduinen, Haringvliet, Oude Maas, Voordelta en Spanjaards Duin. Het gezamenlijke areaal binnen Rijnmond beslaat grofweg 10.000 hectare.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+