afval
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
5046

5046

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging dienen zo snel mogelijk te worden gesaneerd door middel van zo volledig mogelijke verwijdering.

Toelichting

De indicator is gebaseerd op meldingen en rapportages aan het bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) en op meldingen van incidenten op bedrijfsterreinen die worden afgehandeld in het kader van de Wet milieubeheer (Wm). De genoemde aantallen zijn indicatief. De bodemincidenten die door enkele bedrijven in het havengebied periodiek in totaaloverzichten worden gerapporteerd zijn niet afzonderlijk geteld. Het aantal meldingen met status ‘in uitvoering’ verandert de laatste jaren niet. Voor een meer exacte telling van nieuwe gevallen van bodemverontreiniging wordt de indicator opnieuw gedefinieerd en een nieuwe uitgangssituatie vastgesteld.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+