afval
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
5049

5049

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Volgens de in 1999 door het rijk geïntroduceerde programmatische aanpak moeten alle gasfabrieksterreinen vóór 2015 zijn gesaneerd. De gemeente Rotterdam heeft destijds separate afspraken met het rijk gemaakt. Hierdoor beschikt Rotterdam tot 2030 over rijksbudget voor sanering van gasfabrieklocaties en is er meer ruimte voor afstemming van sanering met planontwikkeling. Vóór 2015 dienen wel minimaal de risico’s te zijn beheerst.

Toelichting

Sinds 2013 maakt Goeree-Overflakkee deel uit van het werkgebied van de DCMR. De drie voormalige gasfabrieksterrein op Goeree-Overflakke zijn in 2014 voor het eerst meegenomen in de indicator. De sanering van de gasfabrieken van Dirksland en Middelharnis zijn in de nazorgfase. De sanering van de gasfabriek van Oude Tonge is in voorbereiding. Voor de eerder in de indicator opgenomen gasfabrieken geldt dat de status is gewijzigd voor de voormalige gasfabrieken in Vlaardingen (van uitvoering sanering naar nazorg) en Pernis (nazorg beëindigd, afgerond).

Voor de gasfabrieksterreinen in de regiogemeenten buiten Rotterdam is de doelstelling haalbaar. Voor de Rotterdamse gasfabrieklocaties zijn de risico’s in 2015 beheerst, maar of de saneringsdoelstelling voor 2030 wordt gerealiseerd is afhankelijk van planontwikkeling in de periode 2015 tot 2030. Na 2030 is er geen gasfabriekenbudget meer beschikbaar.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+