afval
bodem
energie
geluid
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
5055

5055

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Het doel is de natuurwaarden in het stedelijk gebied te handhaven.

Toelichting

Er is een overzicht gemaakt van de relatieve aanwezigheid van vijf dagvlindersoorten die karakteristiek zijn voor natuurlijk stedelijk gebied: landkaartje, bruin blauwtje, icarusblauwtje, hooibeestje en bruin zandoogje. De aanwezigheid van deze soorten vormt namelijk een goede indicator voor de kwaliteit van natuurlijk groen in stedelijke gebieden, zoals kruidenrijk grasland en bosplantsoen. De grafiek toont het percentage waarnemingen van de vijf soorten ten opzichte van het totale aantal dagvlinderwaarnemingen. Het aandeel van de indicatorsoorten in Rijnmond is door de jaren heen, ondanks fluctuaties, redelijk constant tussen de 10 en 25%.De trend is redelijk stabiel rond de 15%. De fluctuaties zijn een heel normaal verschijnsel bij vlinders.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+