afval
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
5057

5057

In deĀ gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Niet van toepassing.

Toelichting

De kaart geeft de locaties van de gasfabrieksterreinen in de regio weer. Per locatie is het stadium in het traject van onderzoek tot en met sanering en nazorg weergegeven. De grootte van het symbool verwijst naar de omvang van het voormalige gasfabrieksterrein, die op zijn beurt een maat is voor de te verwachten bodemverontreiniging. De meeste gasfabrieken lagen in of nabij de stadskernen. Herontwikkeling van deze stadsdelen biedt de meeste kansen voor sanering van de bodemverontreiniging. Op locaties waarvoor geen planontwikkeling is voorzien, moeten beheersmaatregelen worden getroffen.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+