afval
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
5058

5058

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

De indicator brengt de voortgang van de bodemsanering in de regio in beeld aan de hand van aantallen afgegeven beschikkingen Wet bodembescherming.

Toelichting

Een afname van het aantal saneringsplannen kan op termijn leiden tot afname van het aantal saneringen. Dit kan een aanwijzing zijn voor stagnatie van de ruimtelijke ontwikkeling. De saneringsplannen zijn inclusief de voorstellen voor sanering op grond van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). In de BUS-regeling zijn bepalingen voor (passieve) nazorg opgenomen. Deze categorie wordt niet geteld in het aantal nazorgplannen. In 2013 is eenzelfde aantal saneringsplannen beoordeeld als in 2012; het aantal afgeronde saneringen is vergelijkbaar. Het aantal in 2013 beoordeelde nazorgplannen vertoont een stijging ten opzichte van 2012. In de meeste gevallen gaat het om passieve nazorg: het in stand houden van leeflagen of verhardingslagen.

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+