afval
bodem
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
5067

5067

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

De stadsregio Rotterdam wil voor de gemeenten, exclusief het haven- en industrieel complex (HIC), komen tot een 40% lagere CO2 -uitstoot in 2025, ten opzichte van 1990. Zij heeft een klimaatagenda opgesteld en samen met alle regiogemeenten een groot pakket maatregelen ontwikkeld. De Klimaatagenda liep tot en met 2012.

Toelichting

De cijfers zijn met ingang van rapportagejaar 2014, voor alle gerapporteerde jaren, afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. De doelstelling is ontleend aan de CO2-monitorrapportages van de stadsregio. De cijfers voor de stadsregio (excl. HIC) laten zien dat in 2011 de CO2 -uitstoot circa 7,5% hoger is dan in 1990. De uitstoot vertoont ondanks jaarlijkse schommelingen een licht dalende trend. De afstand tot het doel in 2025 is echter nog groot. Cijfers over 2012 zijn nog niet voor alle onderliggende sectoren beschikbaar.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+