bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
6011

6011

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

De doelstelling is 43% tot 60% van het fijn huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen, afhankelijk van de mate van verstedelijking van een gemeente. Volgens Rijkswaterstaat is dit het centrale en belangrijkste afvaldoel.

Toelichting

De indicator toont de mate waarin gemeenten de doelstellingen hebben bereikt. Grof huishoudelijk afval is buiten beschouwing gelaten. Westvoorne is met 84% het dichtst bij de realisatie van de doelstelling. Rotterdam is met 25% het verst verwijderd van de doelstelling.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+