afval
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
7013

7013

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

doel In de regio Rijnmond is ruimte schaars. Herontwikkeling van (bedrijfs-)terreinen is nodig om tegemoet te komen aan de vraag naar ruimte.


Toelichting

Als de bodem is verontreinigd, zijn de saneringskosten soms zo hoog of is de situatie zo complex dat de herontwikkeling jarenlang stagneert. Bodemverontreiniging hoeft niet de enige reden te zijn voor stagnatie, zie ook indicator 2051. Langdurige stagnatie kan leiden tot achterstallig onderhoud, leegstand en verloedering. Deze kaart geeft globaal aan waar de probleemlocaties liggen.

Er zijn vijf locaties van de lijst afgegaan, zodat nog voor 14 verontreinigde terreinen de aanpak stagneert. Twee locaties zijn al aangepakt in 2014. Zowel het EMK-terrein in Krimpen als twee locaties op Goeree-Overflakkee worden binnenkort gesaneerd. Mogelijk wordt in de komende jaren ook een oud baggerdepot in het Schiedamse havengebied verwijderd ten behoeve van herontwikkeling.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+