afval
bodem
energie
geluid
groen
water
externe veiligheid
regio rijnmond
7016

Algemeen 7016

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Voor verschillende natuurdoeltypen zijn verschillende kritische depositiewaarden voor stikstof van kracht. Het beleid is om ernaar te streven dat deze kritische waarden niet overschreden worden.

Toelichting

De kaart toont de berekende (maximale) depositiewaarden in 2013 voor elk van de Natura 2000-gebieden. Dit is het bovenste getal in de cirkeltjes. Het onderste getal is de kritische depositiewaarde voor dat natuurgebied.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+