afval
bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
7094

Algemeen 7094

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Het beleid van de politie Rotterdam-Rijnmond is erop gericht de veiligheid en de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Zij doet dit onder meer door mini processen-verbaal voor milieuovertredingen en eenvoudige milieumisdrijven uit te schrijven.

Toelichting

De grafiek toont het aantal mini processen-verbaal (bekeuringen) dat de politie heeft uitgeschreven. In de grafiek is een onderscheid gemaakt in geluidshinder, huishoudelijke afvalstoffen, visserijwetgeving en overige zaken. Sinds 2009 worden de mini processen-verbaal anders geregistreerd. De totaalcijfers komen overeen met de telling in voorgaande jaren. Het totaal aantal mini processen-verbaal in de regio daalde in 2013 licht ten opzichte van 2012. Dit komt vooral omdat het toezicht op de huishoudelijke afvalstoffen is overgenomen door de Dienst Stadstoezicht van Rotterdam.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+