afval
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
8004

8004

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

Het bodembeleid is gericht op duurzaam hergebruik van vrijkomende grond en baggerspecie. Vanwege de hiervoor ingevoerde regelgeving, het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, moeten alle gemeenten in de regio de bodemkwaliteitskaart herzien op basis van een nieuw stoffenpakket en een nieuwe richtlijn, aanvankelijk voor 1 juli 2013, maar deze termijn is verlengd tot 1 januari 2014 voor PCB’s en tot 1 januari 2016 voor barium, kobalt en molybdeen.

Toelichting

Elf gemeenten in de regio hebben de bodemkwaliteitskaart herzien op basis van het nieuwe stoffenpakket en de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten 2007; de kaart van Lansingerland is nog niet bestuurlijk vastgesteld en dat geldt ook voor de kaart van het Rotterdamse deelgebied Rozenburg. Vier gemeenten zijn de kaart aan het herzien op basis van de Richtlijn. De gemeente Albrandswaard heeft geen geldige kaart en gaat deze niet opnieuw opstellen.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+