bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
Huishoudelijk afval gescheiden/ongescheiden ingezameld

Algemeen

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.
Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

In het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) is als doelstelling voor huishoudelijk afval opgenomen: verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan huishoudelijk afval van 51% in 2006 naar 99% in 2015. Van de 99% nuttige toepassing dient minimaal 60%-punt door recycling te worden gerealiseerd. Voor grof huishoudelijk afval wordt ingezet op meer scheiding aan de bron. In het programma Van Afval naar Grondstof (VANG) is de doelstelling van 75% gescheiden inzameling in 2020 opgenomen.

Toelichting

De figuur toont het aandeel in het totaal huishoudelijk afval dat gescheiden dan wel ongescheiden is ingezameld. De eenheid is kilogram per inwoners, waardoor inzicht in de hoeveelheden ontstaat. De gepresenteerde cijfers lopen tot en met 2013. Cijfers over latere jaren zijn nog niet beschikbaar bij het CBS. Vanaf 2009 vertoont het aantal ingezamelde kilogrammen huishoudelijk afval per inwoner een dalende trend. De totaal ingezamelde kilo’s nemen af, het aandeel gescheiden blijft gelijk, hierdoor stijgt het scheidingspercentage (zie indicator 9016)

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+