bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
Huishoudelijk afval scheidingspercentage regio noord

Algemeen

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.
Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

In het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) is als doelstelling voor huishoudelijk afval opgenomen: verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan huishoudelijk afval van 51% in 2006 naar 99% in 2015. Van de 99% nuttige toepassing dient minimaal 60%-punt door recycling te worden gerealiseerd. Voor grof huishoudelijk afval wordt ingezet op meer scheiding aan de bron.

Toelichting

Deze indicator richt zich op het onderdeel recycling van de landelijke doelstelling. De doellijn is gesteld op 59,4% (60% van 99%). Deze doelstelling geldt voor het totaal aan huishoudelijk afval. Het totaal aan huishoudelijk afval is opgebouwd uit twee stromen: grof en fijn huishoudelijk afval. De gepresenteerde cijfers lopen tot en met 2013. Cijfers over latere jaren zijn nog niet beschikbaar bij het CBS. Het scheidingspercentage van de gemeente Maassluis ligt in 2013 het dichtst bij de doelstelling, maar de doelstelling ligt niet onder handbereik.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+