Open data

Open data

MSR biedt inzicht in de staat van de leefomgeving aan de hand van zo’n 130 indicatoren. Elke indicator bestaat uit gegevens met toelichtende tekst. MSR biedt deze gegevens aan als open data. Dat betekent dat er naar gestreefd wordt het (her)gebruik van deze gegevens zo eenvoudig mogelijk te maken. Het betekent tevens dat er geen beperkingen in het gebruik zijn en de betekenis van de gegevens, ook wel meta-informatie genoemd, duidelijk is.

De gegevens zijn per indicator op te halen. In de tekst onder de grafiek is een link opgenomen naar de Excel-gegevenstabel. Bij de grafiek staat de primaire gegevensbron vermeld.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+