Over MSR

Over MSR

In het samenwerkingsverband Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR) werken vijf organisaties samen: DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Rijnmond en omgeving, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en provincie Zuid-Holland. MSR gebruikt indicatoren om de staat van de leefomgeving in de regio Rijnmond te bepalen en te monitoren. Jaarlijks worden gegevens verzameld en geanalyseerd om een actueel beeld te houden en trends te kunnen bepalen. MSR toetst dat actuele beeld en die trends aan het huidige beleid en de bestaande doelen zodat bestuurders en beleidsmakers tijdig kunnen ingrijpen.

MSR is gestart in 1994 en bezit voor vele indicatoren gegevens over tientallen jaren. Tot en met 2013 bracht MSR jaarlijks een integraal rapport uit aan de hand van vele indicatoren met daarbij een uitgebreide beschrijving van het huidige beleid per thema: afval, bodem, energie, externe veiligheid, geluid, groen, lucht en water. Vanaf 2014 verschijnt nog maar eens per vier jaar een rapport en is de (vernieuwde) website de voornaamste informatiebron.

MSR stelt vanaf 2014 ook jaarlijks een signaalrapport op met daarin de bestuurlijk meest relevante indicatoren: die onderdelen waarvoor direct ingrijpen gewenst is. De gegevens van de indicatoren, de teksten en de grafieken zijn voor iedereen vrij te gebruiken.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+