bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
Ambities gescheiden inzameling huishoudelijk afval

Ambities

Nederland heeft de ambitie om het percentage nuttige toepassing (inclusief de verbranding in afvalenergiecentrales) van het totaal aan afvalstoffen (in 2006 al 83%) op te voeren naar 95% in 2015. Daarbij dient minimaal 83% van het afval gerecycled te worden.

De hoeveelheid brandbaar restafval dat gestort wordt reduceren van 1,7 Mton in 2006 naar 0 Mton in 2021.

De landelijke doelstelling voor het gescheiden ingezameld en gerecycled (grof) huishoudelijk afval is verhoogd. Met het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) is de ambitie om dat percentage in 2020 op een niveau van 75% te brengen (zie indicator 5010). Gemeenten hebben een bepaalde mate van vrijheid bij het invullen van het behalen van de doelstelling van 75%. Het gaat hierbij vooral om het beter gescheiden inzamelen van kunststofverpakkingen, textiel, klein elektronisch afval, GFT en papier/karton. Er zal meer op het inzamelen, sorteren en verwerken van grof huishoudelijk afval worden ingezet. Zie www.lap2.nl/doelstellingen

Voor alle gemeenten in de regio Rijnmond geldt dat een grote inspanning van de gemeenten wordt gevraagd voor het stimuleren en verbeteren van de afvalscheiding en –inzameling en de recycling van (grof) huishoudelijk afval.
De energie-inhoud van afval, dat niet kan worden gerecycled, kan optimaler worden benut.

De restwarmte van afvalverbranding kan eveneens beter worden benut.

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+