bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
Beleid, vergunningen en handhaving

Beleid, vergunningen en handhaving

Via vergunningvoorschriften worden door gemeente of provincie milieuregels opgelegd aan bedrijven en instellingen. Afval is hier een onderdeel van. Bedrijven en instellingen worden gecontroleerd op de naleving van wettelijke voorschriften. Het LAP2 bevat afspraken over verbeterpunten voor het toezicht in de afvalsector:

  • een betere focus (op illegaliteit en hoofdzaken);
  • een ‘level playing field’ en het gebruik van effectieve en efficiënte toezichtmethoden waaronder systeemtoezicht;
  • deskundige toezichthouders;
  • samenwerking tussen toezichthouder en bedrijven.

Voor deze verbeterthema’s zijn voor de periode tussen 2011 en 2015 eindbeelden vastgesteld.Gemeenten hebben taken en bevoegdheden bij afvalgerelateerde activiteiten. Dit betreft vergunningverlening, behandeling van meldingen Activiteitenbesluit en de handhaving van inrichtingen waar afvalstoffen worden opgeslagen en verwerkt.

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+